AVR DOMOTICA gecertificeerd RESCert installateur van Foto-voltaïsche zonne-energie systemen

Gepubliceerd door

Datum 27 november 2021

Met het ‘certificaat van bekwaamheid’ voor installateurs van groene-energiesystemen (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, …) wil de Vlaamse overheid, samen met de andere gewesten, de opbrengst, veiligheid en levensduur van geplaatste installaties verhogen.

Wil u een eenmalige investeringspremie aanvragen, dan moet de installatie geplaatst zijn door een installateur met zo een certificaat.

RESCERT NUMMER : 04936